Marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen:
mag het gezonder?!


De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding wil kinderen beschermen tegen marketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid. Ieder kind heeft het recht op te groeien in een gezonde omgeving. Wij gaan daarom de strijd aan tegen op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen.
Wat willen wij?


Read our position paper in English

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is een breed samenwerkingsverband van wetenschappers en maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties, maar ook individuen. Wij bundelen onze krachten om kinderen te beschermen tegen marketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving.

Aansluiten bij de Alliantie
Partijen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de Alliantie. Hoe groter de Alliantie, des te sterker onze stem. Neem voor meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op.

Partners van de alliantie zijn:
 • AJN Jeugdartsen Nederland

  AJN Jeugdartsen Nederland

  De AJN is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), maar ook steeds vaker daarbuiten!
  De AJN zet sterk in op preventie in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. Ze draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg. En aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd, met name in de JGZ.

  Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van de opgroeiende jeugd: als verbinder, als community doctor, als zorgverlener, als beleidsadviseur en als onderzoeker.

  Bij kindermarketing gaat het in 94% van de gevallen om ongezonde voeding, daarom zijn wij overtuigd partner van de Alliantie. De AJN pleit voor een gezond eet- en drinkpatroon, en daar hoort ongezonde voeding niet bij, alleen als uitzondering. Gevolgen van een ongezond patroon zijn niet alleen overgewicht, maar ook suikerziekte, hoge bloeddruk en tandbederf! Wij stimuleren daarom een gezond(er) gedrag. Water drinken vooral en soms een zoet drankje. En wat maaltijden betreft: 'echt' eten, zelf bereid, aan tafel. Voorbeelden te over!

  Meer informatie
  Website AJN Jeugdartsen Nederland 
 • Obesitas Vereniging

  Obesitas Vereniging

  De Obesitas Vereniging is de enige organisatie in Nederland die staat voor het belang van alle mensen met overgewicht en obesitas. Via onze website bieden we toegang tot kennis en deskundigheid over de oorzaken en gevolgen van overgewicht. Met die kennis willen we een genuanceerde bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over overgewicht. Ons kenniscentrum is toegankelijk voor iedere bezoeker van onze website.

  De Obesitas Vereniging als patiëntenvereniging

  Als patiëntenvereniging bieden wij daarnaast verdieping van informatie, leefstijladviezen, herkenning, begrip, ondersteuning en lotgenotencontact voor onze leden.

  Waarom de Obesitas Vereniging anders is

  De strijd tegen overgewicht is een miljoenenmarkt waarvan velen een graantje meepikken. Daar doen wij niet aan mee. Wij bieden onafhankelijke informatie en advies. Wel staan we nadrukkelijk op het standpunt dat iedereen, ongeacht leeftijd of gewicht, stappen kan zetten in de richting van een gezonde(re) leefstijl om zo (toename van) overgewicht en obesitas te voorkomen.

  Missie/visie

  De Obesitas Vereniging wil een sterke positie voor mensen met overgewicht. Wij willen bereiken dat:
  • de drempel naar een sportief leven laag is voor mensen met overgewicht;
  • mensen met overgewicht elkaar kunnen ontmoeten, erkennen en steunen;
  • de nadruk komt te liggen op gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven;
  • de beeldvorming rond obesitas als chronische aandoening verbetert;
  • de volledige behandeling van obesitas terecht komt in de basisverzekering;
  • wetenschappelijk onderzoek naar obesitas (verder) wordt bevorderd;
  • de voorlichting naar de doelgroep en communicatie met behandelaars verbetert;
  • de maatschappij, veilig toegankelijk en gastvrij is ingericht;
  • er eerlijke informatie komt over de voeding en dat kinderen niet, bewust of onbewust, verleid worden tot een onverantwoorde aankoop of gedrag.

  Om dit te bereiken is versterking van de samenwerking met andere patiëntenorganisaties en verdere professionalisering van de Obesitas Vereniging noodzakelijk. In een vierjarenplan hebben wij strategische, tactische en operationele doelen gesteld.

  Overgewicht heeft vaak grote gevolgen voor je persoonlijk en maatschappelijk functioneren. En ... voorkomen is beter dan genezen.

  Meer informatie

  Website: Obesitas Vereniging
 • Kinderobesitascentrum Heideheuvel

  Kinderobesitascentrum Heideheuvel

  Kinderobesitascentrum Heideheuvel is een derdelijns centrum gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met zeer ernstig overgewicht (morbide obesitas). Kinderen met therapieresistente morbide obesitas, waarbij gebruikelijke behandelingen dus niet succesvol zijn geweest, worden door kinderartsen vanuit heel Nederland doorverwezen. Heideheuvel biedt zowel klinische als poliklinische zorg.

  Kinderobesitascentrum Heideheuvel streeft met interdisciplinaire diagnostiek en observatie en met wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van zorg en vernieuwing van de behandelingen, toegespitst op het kind en zijn omgeving.

  Elk gezin krijgt begeleiding van een behandelend team met daarin diverse deskundigen zoals een diëtist, bewegingstherapeut, oefentherapeut, kinderpsycholoog, systeemtherapeut, maatschappelijk werkende, obesitascoach en een verpleegkundige. Deze teams, die onder leiding staan van een kinderarts, werken niet alleen aan onderzoek en behandeling maar ook aan voorlichting en kennisoverdracht. De belangrijkste onderdelen van onze ambulante obesitasbehandelingen zijn: gedragsverandering, plezier krijgen in bewegen, aanpassen van de voeding en het eetpatroon.

  Ouders zijn nauw betrokken bij de behandeling en de behandeling is systeemgericht. Tijdens het behandeltraject leren onze patiënten zo beter met hun ziekte omgaan, de eigen grenzen te verleggen en bewaken en de kwaliteit van leven te verbeteren. Als behandelingen elders niet tot succes leiden, kunnen kinderen met morbide obesitas ook voor klinische observatie en diagnostiek opgenomen worden, om voor de behandelaar in hun eigen omgeving de problematiek uit te diepen en te verhelderen. Ook kinderen met een fysieke vitale bedreiging door overgewicht, die in een relatief korte periode veel gewicht moeten verliezen, kan Heideheuvel een helpende hand bieden.

  Kinderobesitascentrum Heideheuvel is onderdeel van Merem Behandelcentra

  Kinderobesitascentrum Heideheuvel wil kindermarketing van ongezonde voeding tegengaan omdat kinderen sterk beïnvloedbaar zijn door reclame-uitingen en dit ongewenste gevolgen kan hebben op het eetgedrag. Kindermarketing van ongezonde voeding draagt bij aan de huidige obesitasepidemie en bemoeilijkt de aanpak ervan.

  Meer informatie

  Website: Merem Behandelcentra
 • NASO

  NASO

  De NASO is een organisatie van wetenschappers die zich bezighouden met oorzaken en gevolgen van overgewicht en obesitas.

  Meer informatie

  Website: NASO • Ouders van Waarde

  Ouders van Waarde

  OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Wij zetten ons in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Ons hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kind.

  OUDERS VAN WAARDE zet zich in om samen met ouders en scholen elk kind het beste te bieden qua opvoeding en onderwijs. Een gezonde leefstijl maakt daar deel van uit. Goede voeding en verantwoorde consumptie zorgen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn in de media en in reclames kwetsbaarder en meer beïnvloedbaar dan volwassenen en verdienen daarom extra bescherming. Het motto van OUDERS VAN WAARDE. ‘bescherm wat van waarde is’ geldt ook hier volop.
  OUDERS VAN WAARDE is daarom partner in de Alliantie Stop Kindermarketting.

  Meer informatie
  Website Ouders van Waarde 
 • Jaap Seidell

  Jaap Seidell

  Jaap Seidell is hoogleraar Voeding en Gezondheid en directeur van de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Velen kennen Jaap Seidell als dé overgewichtspecialist.

  Meer informatie

  Website: Informatie over Jaap Seidell (VU) • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

  logo nvkNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

  De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), opgericht in 1892, is een vereniging van kinderartsen, artsen in opleiding tot kinderarts en andere professionals werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg voor kinderen. De NVK heeft ongeveer 1300 actieve leden en behoort daarmee tot één van de grotere wetenschappelijke beroepsverenigingen.

  Doel van de NVK is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor zieke en gezonde kinderen van geboorte tot volwassenheid.
  Kinderartsen bepleiten een gezonde leefomgeving voor kinderen. Daarom is het belangrijk dat kinderen een gezonde eet- en leefstijl ontwikkelen waarbij er een gebalanceerde inname van voedingsstoffen dient te zijn en een overmaat van voedingsstoffen moet worden voorkomen.

  Door marketing van ongezonde voedingsmiddelen op wat voor manier dan ook in de media of in supermarkten worden kinderen en ouders verleid om die producten te kopen en te eten. De NVK is van mening dat reclame op ongezonde voedingsmiddelen verboden zou moeten worden voor kinderen.
  De NVK vindt dat de focus meer zou moeten gaan liggen op aandacht voor een gezond eet- en leefpatroon bij kinderen. Immers, als kinderen ongezond eten kan dat leiden tot obesitas en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen. Ook kunnen gezondheidsproblemen zoals diabetes en hart- en vaatziekten optreden op latere leeftijd, die samenhangen met een ongezond leefpatroon op jonge leeftijd.

  Meer informatie

  Website: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Hartstichting

  Hartstichting

  De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Door het financieren van onderzoek hopen we dat er in de toekomst minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. Daarnaast steunen we patiënten, geven we voorlichting en werken we aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

  Wij zetten ons in voor een hartgezonde toekomst van alle kinderen. De Hartstichting vindt dan ook dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een gezonde omgeving. Dit leidt tot gezondere kinderen met een gezond voedingspatroon, een gezond gewicht, betere weerstand en meer energie. Een gezonde leefstijl op jonge leeftijd is de beste voorbereiding op een gezonde leefstijl als volwassene. Hiermee verklein je het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.

  Kidsmarketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid is een belangrijke factor voor het ontstaan van een ongezond voedingspatroon en overgewicht bij kinderen.
  Door invloed uit te oefenen op de politiek en de industrie werkt de Hartstichting aan een gezonde omgeving zonder kidsmarketing van ongezonde voedingsmiddelen. Dit doen wij samen met wetenschappers en consumenten- en gezondheidsorganisaties.

  Meer informatie

  Website: Hartstichting: Gezond leven
 • Universiteit Maastricht

  Maastricht University | Marleen van Baak en Jessica Gubbels


  Professor Marleen van Baak is sinds 1979 verbonden aan de Universiteit Maastricht. In 1996 werd zij Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Humane Biologie. Ze heeft meer dan 100 artikelen in peer-reviewed tijdschriften gepubliceerd. Op dit moment gaat haar grootste interesse uit naar het ontstaan, preventie en behandeling van obesitas. Op 1 februari 2007 werd zij benoemd tot Bijzonder Hoogleraar ‘Fysiologie van Obesitas’ aan de vakgroep Humane Biologie van de Universiteit Maastricht. Sinds februari 2014 is zij Emeritus hoogleraar Fysiologie van obesitas.

  Dr. Jessica Gubbels werkt als onderzoeker en docent op de afdeling Gezondheidsbevordering van Maastricht University, en houdt zich bezig met oorzaken van overgewicht bij jonge kinderen. Ze vertegenwoordigt binnen de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding de leerstoelgroep Preventie van Obesitas, van Professor dr. Stef Kremers. Deze leerstoelgroep houdt zich bezig met de rol van voeding en beweging bij het voorkomen van overgewicht, en de rol die individuele factoren en omgevingsfactoren daarbij spelen. Er is speciale aandacht voor preventie van obesitas bij kinderen, aangezien dit een zeer kwetsbare groep is.
  Bovendien: jong geleerd is oud gedaan. De omgeving moet uitnodigend zijn om gezonde keuzes te maken en een steuntje in de rug geven.

  Wetenschappelijk bewijs laat zien dat marketing gericht op ongezonde voeding voor kinderen een factor is die de gezonde keuze juist moeilijk maakt, en kinderen op een ongezonde manier beïnvloedt. De leerstoelgroep Preventie van Obesitas van Maastricht University wil zich dan ook hard maken voor een verbod op het promoten van ongezonde voeding bij kinderen.

  Meer informatie

  Website: Afdeling Gezondheidsbevordering van Maastricht University
 • Wereld Kanker Onderzoek Fonds

  Wereld Kanker Onderzoek Fonds

  Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is in Nederland al 20 jaar de autoriteit op het gebied van kankerpreventie door middel van gezonde voeding en leefstijl. Wij streven naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden.

  Wij sturen, stimuleren en financieren innovatief en vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek wereldwijd dat is gericht op de preventie en overleving van kanker door middel van voeding, gewicht en lichaamsbeweging en helpen mensen keuzes te maken in hun leefstijl die het risico op kanker kunnen verlagen.

  Geef kinderen een gezonde toekomst

  Jong geleerd is oud gedaan. Het is belangrijk om kinderen al vroeg te stimuleren gezond te eten en te leven. Gezonde kinderen hebben namelijk meer kans om op te groeien tot gezonde volwassenen. Een gezonde eet- en leefstijl zijn van groot belang voor het verlagen van het risico op kanker op latere leeftijd.

  Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt deel uit van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding omdat zij kinderen wil beschermen tegen marketing voor ongezonde voedingsmiddelen die kunnen leiden tot een ongezond voedingspatroon en de gezondheidsrisico’s daarvan.

  Meer informatie

  Website: Wereld Kanker Onderzoek Fonds
 • Gemeente Rotterdam

  logo rotterdamGemeente Rotterdam


  Meer informatie
  Website Bericht Gemeente Rotterdam: Rotterdam in actie tegen kindermarketing ongezonde voeding 
  Rotterdam Lekker Fit
 • UNICEF Nederland

  logo unicefUNICEF Nederland


  Meer informatie
  Website UNICEF Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten

  Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

  De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is dé beroepsvereniging van diëtisten. De NVD vertegenwoordigt de diëtist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding een plaats heeft in richtlijnen, zorgstandaarden en implementatieprogramma’s. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van de diëtist bij overheden zoals het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars, koepelorganisaties van zorgprofessionals en opleidingsinstituten.

  Om de deskundigheid van de diëtist te bevorderen heeft de NVD ruim 30 netwerken met een specifieke deskundigheid erkend. Dit zijn groepen van diëtisten die werken met een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld kinderen, een specifieke aandoening of in een specifiek veld. De netwerken organiseren scholingen, geven boeken uit, ontwikkelen voedingsrichtlijnen en houden websites bij.

  Missie en visie

  De NVD staat voor het positioneren en profileren van de diëtist als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot gezondheid en ziekte. We willen een bijdrage leveren aan gezond gedrag en een goede voedingstoestand van iedereen. Daarvoor houden we ons onder meer bezig met:
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
  • Het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist;
  • Het uitdragen van de mogelijkheden van de diëtist;
  • Het behartigen van de sociaaleconomische belangen van de diëtist.
  De NVD vindt het vanuit haar missie en visie belangrijk dat kinderen een gezond en afwisselend voedingspatroon hebben. Door kinderen goede eetgewoonten aan te leren kunnen we overgewicht zoveel mogelijk voorkomen. Kindermarketing wordt veel toegepast op ongezonde voedingsmiddelen en daarom steunt de NVD de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding.

  Meer informatie

  Campagne Dieet dit – Dieet dat: De NVD is initiatiefnemer van de campagne Dieet dit – Dieet dat. De belangrijkste boodschap van de campagne is dat iedereen uniek is: iedere patiënt is anders en daar hoort een uniek advies bij. De diëtist geeft elke patiënt een persoonlijke behandeling, afgestemd op de klachten, situatie en voorkeuren van de patiënt.

 • Gemeente Amsterdam / GGD Amsterdam

  Gemeente Amsterdam / GGD Amsterdam

  Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
  Gemeente Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die zich heeft aangesloten bij de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. In Amsterdam heeft één op de vijf kinderen last van overgewicht of obesitas. Naar schatting eet gemiddeld slechts 1% voldoende groente en 5% voldoende fruit. Met de Aanpak Gezond Gewicht zet Amsterdam fors in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen.

  Gezonde voedselomgeving
  Met het aansluiten bij de Alliantie wil Amsterdam zorgen dat kinderen opgroeien in de gezonde voedselomgeving. Die omgeving maken we met z’n allen. Ook de voedingsindustrie moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zeker niet ongezond voedselgedrag bij kinderen aanwakkeren. Wethouder Zorg, Eric van der Burg: “Ik wil dat er strengere wettelijke maatregelen komen, om de marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen een halt toe te roepen. Bij onder meer online games, sponsoring en tv-reclames gebruikt de voedingsindustrie marketingtrucs zoals priming en prompting. Daarmee worden kinderen onder de dertien jaar verleid om (onbewust) ongezond te eten en te drinken. Wat mij betreft maakt de industrie nog teveel gebruik van de kwetsbaarheid van kinderen, met grote gevolgen voor hun gezondheid.”

  Voedsellandschap moet veranderen
  Directeur GGD Amsterdam en oud marketingadviseur Paul van der Velpen wil de Alliantie uitbreiden: “Laten alle 393 gemeenten, de GGD’en en niet in de laatste plaats stichting JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) dit voorbeeld volgen en het manifest ondertekenen. Alleen het verbieden van marketing van ongezonde producten is niet voldoende. We moeten inzetten op voedseleducatie op scholen. [...] En we kunnen de principes van kindermarketing ten goede benutten: voor gezonde producten.”

  Meer informatie
  Website Gemeente Amsterdam - Aanpak gezond gewicht 
  Column directeur GGD Amsterdam over kindermarketing in Binnenlands Bestuur
 • Consumentenbond

  Consumentenbond

  De Consumentenbond is een vereniging met bijna 500.000 leden en is financieel en politiek onafhankelijk.

  De Consumentenbond geeft consumenten keuze-informatie en -advies op alle terreinen die voor hen van belang zijn. Daarnaast springt de Consumentenbond voor consumenten in de bres als hun belangen in het geding zijn; door overleg te voeren met de overheid en het bedrijfsleven en door tot actie over te gaan als dat nodig is.

  De Consumentenbond wil een stop op kindermarketing voor ongezonde levensmiddelen, omdat deze intensieve marketing voor ongezonde levensmiddelen een bewezen negatief effect heeft op het eetpatroon van kinderen, en omdat het ouders dwarsboomt in de gezonde opvoeding van hun kinderen.

  Meer informatie

  Website: Campagne van de Consumentenbond: Stop ongezonde kindermarketing
 • Diabetes Fonds

  Diabetes Fonds

  Diabetes steelt de gezondheid en toekomst van 1 miljoen Nederlanders. Zij leven met de dreiging van blindheid en uitval van hart en nieren. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom activeert het fonds particulieren en bedrijven om samen diabetes aan te pakken. Dat doen we met vrijwilligers en betaalde medewerkers.

  Onze missie

  Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes, en aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die ons daarbij helpt!

  Onderzoek

  Het Diabetes Fonds maakt onderzoek mogelijk naar:
  • het voorkomen, beter behandelen en genezen van diabetes type 2;
  • aanpassing van levensstijl ter voorkoming van diabetes type 2;
  • de genezing van diabetes type 1;
  • het voorkomen, eerder ontdekken en beter behandelen van complicaties van diabetes;
  • een betere kwaliteit van leven voor mensen met diabetes.

  Werken aan een gezonde omgeving

  Het Diabetes Fonds vindt dat ieder kind het recht heeft op te groeien in een gezonde omgeving. Daarom maken we ons samen met andere partijen sterk om kinderen te beschermen tegen marketing voor ongezonde voedingsmiddelen. Als kinderen niet steeds verleid worden door ongezonde voeding, is de kans groter dat ze een gezonder voedingspatroon aanleren. Dit komt hun huidige gezondheid ten goede maar voorkomt ook aandoeningen zoals diabetes type 2 in de toekomst.

  Meer informatie

  Website: Diabetes Fonds: Geen snoepreclame voor kinderen
 • AJN Jeugdartsen Nederland
 • Obesitas Vereniging
 • Kinderobesitascentrum Heideheuvel
 • NASO
 • Ouders van Waarde
 • Jaap Seidell
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Hartstichting
 • Universiteit Maastricht
 • Wereld Kanker Onderzoek Fonds
 • Gemeente Rotterdam
 • UNICEF Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten
 • Gemeente Amsterdam / GGD Amsterdam
 • Consumentenbond
 • Diabetes Fonds

Wat willen wij?

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding wil een krachtig pakket aan wettelijke maatregelen om de marketing van ongezonde voedingsmiddelen aan banden te leggen en kinderen écht te beschermen. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving.

 
VIDEO
POSITION PAPER
Read position paper in English

Wij dringen aan op de volgende maatregelen:

1. Toepassen van voedingscriteria

Marketing gericht op kinderen mag uitsluitend voor voedingsmiddelen die een positief effect hebben op de gezondheid. Dit zijn de voorkeursproducten binnen de basisproductgroepen van de Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum. Het gaat hier niet om een verbod op de consumptie van bepaalde producten, maar om de marketing ervan.

2. De definitie van reclame conform artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code wordt onverkort gehanteerd

Dit betekent specifiek dat geen reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen is toegestaan, tenzij het voedingsmiddel voldoet aan de onder (1) genoemde voedingscriteria, via:
 • mediakanalen zoals televisie, radio, bioscoop, print, online, apps, games, mobiele telefoon, sponsorship, productplaatsing, peer-to-peer, sales promotie, e-mail, direct marketing, kidsclubs, films, verpakking, point-of-sale-materiaal etc. Specifiek voor radio en televisie geldt: van 06.00 tot 21.00 uur geen reclame-uitingen voor ongezonde voedingsmiddelen.
 • marketingmethodes zoals het gebruik van kinderidolen, getekende- en/of animatiefiguren, winacties, spaaracties, prijsvragen, spelletjes, raadsels, moppen en wedstrijden.

3. Leeftijdsgrens

Een leeftijdsgrens van minimaal 13 jaar is noodzakelijk. Marketing van voedingsmiddelen richting kinderen onder de 13 jaar mag alleen als die voedingsmiddelen voldoen aan de hierboven genoemde voedingscriteria.
Er zijn echter wetenschappelijke aanwijzingen dat een leeftijdgrens van 16 jaar of hoger vanuit gezondheidsoogpunt beter zou zijn. Wij gaan dan ook verder onderzoeken of de leeftijdsgrens voor Nederland omhoog moet naar 16 jaar.

Laatste nieuws

In de media