Read our position paper in English

08 december 2016
Het voornemen van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNL) om kinderidolen niet langer toe te laten op de verpakking, is een goede ontwikkeling, vindt de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding. Sinds de oprichting begin 2015 pleit de Alliantie al voor een ban op de inzet van deze kinderidolen op ongezonde voeding. De Alliantie wil dat kindermarketing uitsluitend gebruikt wordt voor gezonde voedingsmiddelen, die passen binnen de Schijf van Vijf.

Kinderidolen nog steeds toegestaan op verpakking van frisdrank, chips, koekjes en ijs
De voedingsindustrie/FNLI neemt met hun voornemen nog niet haar volledige maatschappelijke verantwoordelijkheid. Idolen worden verbannen van producten die gericht zijn op kinderen tot zeven jaar. Maar op producten voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar blijven kinderidolen toegestaan als die producten voldoen aan de slappe voedingscriteria die de levensmiddelenindustrie zelf heeft opgesteld. Zo blijft het nog steeds mogelijk om kinderen te verleiden met kinderidolen op de verpakking van ongezonde voedingsmiddelen zoals frisdrank, chips, koekjes en ijs. De Alliantie vindt dit onacceptabel.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding maakt zich hard voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving. Marketing van ongezond eten en drinken gericht op kinderen past daar niet bij.
22 november 2016
De gemeente Amsterdam wil dat bij sportevenementen voor kinderen geen reclame meer wordt gemaakt voor ongezonde voeding. Ook gemeentelijke sporthallen en zwembaden worden kindermarketing-proof door reclame-uitingen die specifiek gericht zijn op kinderen te verwijderen. Het is voor het eerst dat Amsterdam komt met beleid ten aanzien van sportevenementen en kindermarketing. Het doel is om uiterlijk in 2020 alle sportevenementen voor kinderen vrij van kindermarketing te hebben.

Vorig jaar sloot Amsterdam zich – als eerste gemeente in Nederland – aan bij de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding, waarbij verder onder meer het Diabetesfonds, de Hartstichting en de Consumentenbond zijn aangesloten. Wethouder Zorg en Sport, Eric van der Burg: “De Alliantie wil reclame voor ongezonde voeding voor kinderen terugdringen door wetgeving, omdat zelfregulering onvoldoende werkt. Om ons partnerschap van de Alliantie als gemeente in te vullen zeggen we nu: we willen onze sportlocaties en -evenementen vrij van ongezonde kindermarketing hebben. Sport heeft niets te maken met snoep, snacks en frisdrank. Kinderen hebben het recht te sporten en op te groeien in een gezonde omgeving.”

Missie
Amsterdam heeft besloten dat uiterlijk in 2020 alle sportevenementen voor kinderen – of waar veel kinderen komen – ‘gezond’ moeten zijn. Zo moet er drinkwater beschikbaar zijn, en voldoende gezonde alternatieven voor ongezonde snacks. Er mag geen reclame voor ongezonde producten gemaakt worden. Datzelfde geldt voor de sporthallen en zwembaden die de gemeente zelf beheert.

Gezonde sponsors
Van der Burg: “We willen niet langer dat producenten van ongezonde producten hun naam aan jeugdsport in Amsterdam verbinden. In plaats daarvan roepen we producenten van gezonde producten en non-food op om onze evenementen te sponsoren. Daarnaast willen we andere gemeenten, met name de grote steden waar veel evenementen zijn, aanmoedigen om ons voorbeeld te volgen.”

Deze week komen beleidsmakers uit heel Europa en vertegenwoordigers van de voedingsmiddelenindustrie samen in Amsterdam voor een groot congres rondom gezonde leefstijl voor kinderen. Het wordt georganiseerd door Epode, de Europese moederorganisatie van JOGG, Jongeren op Gezond Gewicht. JOGG is een initiatief van het ministerie van VWS om Nederlandse jeugd gezonder te laten leven. Op dit congres zal wethouder Van der Burg de deelnemers uit de voedselindustrie oproepen om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
Amsterdam loopt, met unanieme steun van de gemeenteraad, voorop in de aanpak van overgewicht bij kinderen, zowel in preventie als in zorg voor kinderen die al te zwaar zijn. Eén op de vijf kinderen en jongeren in Amsterdam (19%) heeft overgewicht of obesitas (versus een landelijk gemiddelde van 13%). Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt met veel partners aan een gezonde leefstijl voor kinderen, waaronder sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, community, welzijn, zorg en een gezonde openbare ruimte. Met als stip op de horizon: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.
29 augustus 2016
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is blij met het besluit van supermarktconcern Albert Heijn om te stoppen met kindermarketing op de meest ongezonde huismerkproducten, zoals frisdrank, chips, koekjes en ijs. Wij roepen andere bedrijven op om net als Albert Heijn stappen te zetten tegen kindermarketing van ongezonde voeding.

Albert Heijn maakte onlangs in een persbericht bekend dat ongezondere producten van het eigen merk het zonder stripfiguren en kinderidolen moeten doen. Alhoewel de voedingscriteria van Albert Heijn minder ver gaan dan de criteria van de Alliantie, juicht de Alliantie het besluit van de supermarkt toe. Het is een stap in de goede richting op weg naar een gezond voedingspatroon voor kinderen.

De Alliantie merkt een beweging de goede kant op, want PLUS zette in juli eenzelfde stap. De Alliantie roept supermarkten en de voedingsindustrie op het voorbeeld van Albert Heijn en PLUS te volgen. Tegelijkertijd maakt de ontwikkeling binnen de supermarkten duidelijk dat de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) inmiddels achterhaald is. Binnen de RVV zijn alle vormen van kindermarketing op de verpakking en op de winkelvloer toegestaan, alsmede reclame voor producten zoals frisdrank, chips, koekjes en ijs. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding pleit daarom voor scherpere maatregelen om de kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen aan banden te leggen en kinderen écht te beschermen.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding maakt zich hard voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving. De Alliantie vindt het onacceptabel dat de populariteit van een merk, kinderidool of tekenfilmfiguur commercieel wordt geëxploiteerd om kinderen te verleiden tot het eten en drinken van ongezonde voedingsmiddelen als frisdrank, chips, koekjes en ijs.

Voor meer informatie:
Sanne Stadler
Senior Persvoorlichter Hartstichting
telefoon: 070 315 56 91
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
04 augustus 2016
Er zijn nog steeds voedingsmiddelenbedrijven die de regels voor kindermarketing overtreden, blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de Stichting Reclame Code in opdracht van de FNLI. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding vindt dit zeer verontrustend.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding vindt het onacceptabel dat de voedingsindustrie zich niet houdt aan de eigen afspraken betreffende kindermarketing, de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Bart Combée, directeur Consumentenbond en partner van de Alliantie: ‘Het aantal bedrijven dat de kindermarketingregels overtreedt, is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De Alliantie heeft al eerder bepleit dat wetgeving nodig is om kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen uit te bannen. Dit rapport onderstreept ons pleidooi.’

Overtreders
De meeste overtredingen vond de Stichting Reclame Code (SRC) op de websites van voedingsmiddelenbedrijven en op specifieke kinderwebsites. Croky maakt bijvoorbeeld op zijn website reclame voor Zoobidoo Piet Piraat en K3 Hartjes met grote afbeeldingen van Piet Piraat en K3. Dit is in strijd met de zelfreguleringsregels. De Alliantie riep begin 2016 de K3-leden al op te stoppen met de promotie van frisdrank, chips, koekjes en ijs, maar K3 gaf hier geen gehoor aan. Eén van de andere bedrijven die de SRC noemt in het rapport is McDonalds, dat kort geleden bekend maakte te stoppen met hun online platform happystudio.com. Tegelijkertijd gaan ze wel door met andere vormen van kindermarketing, waaronder speelgoed in hun Happy Meal. Ook zijn er bedrijven die herhaaldelijk de fout in gaan, zoals Burger King dat ook al in 2015 de regels overtrad.

Strengere regelgeving
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding vindt dat kinderen het recht hebben om op te groeien in een gezonde omgeving. Daarom pleit zij voor strengere regelgeving. De huidige regels laten nog steeds kindermarketing toe voor bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs. Kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen draagt bij aan een ongezond voedingspatroon en overgewicht, wat op latere leeftijd kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, of zelfs kanker.
20 juli 2016
Op 14 juli 2016 heeft Stichting Ik Kies Bewust (IKB) een bericht uitgestuurd aan hun deelnemers met daarin de aankondiging alleen kindermarketing toe te laten op de verpakking van eten en drinken met het groene vinkje (de gezondere basisproducten met voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt). Kindermarketing op de verpakking van producten met het blauwe vinkje (de extra’s; producten die je niet te vaak moet eten) wordt niet langer toegestaan.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is blij met dit besluit van IKB. De Alliantie gaat ervan uit dat de voedingsmiddelenindustrie deze aanpak volgt en dat de Reclamecode voor Voedingsmiddelen wordt aangepast. In de huidige Reclamecode is nog volop ruimte voor de kindermarketing op de verpakking van bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs. De Alliantie pleit daarnaast voor de aanscherping van de voedingscriteria die de Reclamecode hanteert.

Per 1 augustus 2016 gaat de nieuwe regeling in en wordt het niet meer toegestaan het Vinkje met de blauwe cirkel te combineren met kindermarketing. Onder kindermarketing wordt door Stichting IKB verstaan: het toevoegen van teksten of afbeeldingen met het doel kinderen met een leeftijd van 12 jaar en jonger te beïnvloeden. Hieronder valt onder meer het gebruik van afbeeldingen van idolen/stripfiguren; animatiefiguren en bewoordingen.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding wil aanscherping van de voedingscriteria waarvoor kindermarketing wordt toegestaan, geen uitzonderingen in wat onder marketing wordt verstaan (zoals verpakkingen) en een leeftijdsgrens van minimaal 13 jaar waaronder marketing voor ongezonde voeding niet mag.

 

12 juli 2016
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is blij met het besluit van PLUS supermarkten om te stoppen met kindermarketing op het meest ongezonde deel van hun huismerkproducten, zoals ijsjes en koekjes. Wij roepen andere bedrijven op om zoals Plus ook stappen te zetten tegen kindermarketing van ongezonde voeding.

Afgelopen week maakte PLUS supermarkten in een persbericht bekend dat de supermarkt stopt met het plaatsen van "kindermarketingelementen zoals vrolijke figuurtjes en kinderlijke letters op de verpakking van minder gezonde PLUS Huismerkproducten".  

Alhoewel de voedingscriteria van PLUS supermarkten minder ver gaan dan de criteria van de Alliantie, juicht de Alliantie het besluit van de supermarkt toe. Het is een stap in de goede richting op weg naar een gezond voedingspatroon voor kinderen. De Alliantie merkt een beweging de goede kant op en roept supermarkten èn de voedingsindustrie op het voorbeeld van PLUS te volgen.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding maakt zich hard voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving. De Alliantie vindt het onacceptabel dat de populariteit van een merk, kinderidool of tekenfilmfiguur commercieel wordt geëxploiteerd om kinderen te verleiden tot het eten en drinken van ongezonde voedingsmiddelen als frisdrank, chips, koekjes en ijs.