De gemeente Amsterdam wil dat bij sportevenementen voor kinderen geen reclame meer wordt gemaakt voor ongezonde voeding. Ook gemeentelijke sporthallen en zwembaden worden kindermarketing-proof door reclame-uitingen die specifiek gericht zijn op kinderen te verwijderen. Het is voor het eerst dat Amsterdam komt met beleid ten aanzien van sportevenementen en kindermarketing. Het doel is om uiterlijk in 2020 alle sportevenementen voor kinderen vrij van kindermarketing te hebben.

Vorig jaar sloot Amsterdam zich – als eerste gemeente in Nederland – aan bij de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding, waarbij verder onder meer het Diabetesfonds, de Hartstichting en de Consumentenbond zijn aangesloten. Wethouder Zorg en Sport, Eric van der Burg: “De Alliantie wil reclame voor ongezonde voeding voor kinderen terugdringen door wetgeving, omdat zelfregulering onvoldoende werkt. Om ons partnerschap van de Alliantie als gemeente in te vullen zeggen we nu: we willen onze sportlocaties en -evenementen vrij van ongezonde kindermarketing hebben. Sport heeft niets te maken met snoep, snacks en frisdrank. Kinderen hebben het recht te sporten en op te groeien in een gezonde omgeving.”

Missie
Amsterdam heeft besloten dat uiterlijk in 2020 alle sportevenementen voor kinderen – of waar veel kinderen komen – ‘gezond’ moeten zijn. Zo moet er drinkwater beschikbaar zijn, en voldoende gezonde alternatieven voor ongezonde snacks. Er mag geen reclame voor ongezonde producten gemaakt worden. Datzelfde geldt voor de sporthallen en zwembaden die de gemeente zelf beheert.

Gezonde sponsors
Van der Burg: “We willen niet langer dat producenten van ongezonde producten hun naam aan jeugdsport in Amsterdam verbinden. In plaats daarvan roepen we producenten van gezonde producten en non-food op om onze evenementen te sponsoren. Daarnaast willen we andere gemeenten, met name de grote steden waar veel evenementen zijn, aanmoedigen om ons voorbeeld te volgen.”

Deze week komen beleidsmakers uit heel Europa en vertegenwoordigers van de voedingsmiddelenindustrie samen in Amsterdam voor een groot congres rondom gezonde leefstijl voor kinderen. Het wordt georganiseerd door Epode, de Europese moederorganisatie van JOGG, Jongeren op Gezond Gewicht. JOGG is een initiatief van het ministerie van VWS om Nederlandse jeugd gezonder te laten leven. Op dit congres zal wethouder Van der Burg de deelnemers uit de voedselindustrie oproepen om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
Amsterdam loopt, met unanieme steun van de gemeenteraad, voorop in de aanpak van overgewicht bij kinderen, zowel in preventie als in zorg voor kinderen die al te zwaar zijn. Eén op de vijf kinderen en jongeren in Amsterdam (19%) heeft overgewicht of obesitas (versus een landelijk gemiddelde van 13%). Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt met veel partners aan een gezonde leefstijl voor kinderen, waaronder sport en bewegen, gezonde voeding, school, buurt, community, welzijn, zorg en een gezonde openbare ruimte. Met als stip op de horizon: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.
e-max.it: your social media marketing partner