In aanloop naar het Algemeen Overleg Preventie op 31 maart roept de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding de Tweede Kamer op om de gaten in de huidige regels voor kindermarketing te dichten. Nu worden kinderen nog steeds blootgesteld aan kinderreclame voor bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs.

De Alliantie vraagt met name aandacht voor twee grote tekortkomingen in de huidige zelfreguleringsregels:
  • De voedingskundige criteria die de levensmiddelenindustrie heeft geformuleerd, zijn veel te ruim. Daardoor kunnen fabrikanten nog steeds reclame maken voor ongezonde producten.
  • De levensmiddelenindustrie maakt uitzonderingen op de definitie van reclame van de Nederlandse Reclame Code (artikel 1), waardoor zij ruimte creëert voor reclame op bijvoorbeeld verpakkingen.
Inconsequent
Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is enorm inconsequent dat de levensmiddelenindustrie zichzelf beperkingen oplegt voor reclames op televisie, maar dat fabrikanten vervolgens wel allerlei idolen mogen inzetten op verpakkingen om hun producten aan te prijzen. Blijkbaar is de industrie niet écht bereid om kindermarketing aan banden te leggen, daarom vragen wij de politiek om in te grijpen.’

Het overgrote deel van de kindermarketing voor voedingsmiddelen is voor ongezond eten en drinken, wat bijdraagt aan een dikmakende omgeving. Naast de hiaten in de regels, blijkt ook dat fabrikanten zich veelal niet aan de eigen regels houden. In september 2015 zijn, na een klacht van foodwatch, 12 fabrikanten op de vingers getikt omdat ze zich niet aan de vernieuwde zelfreguleringsregels hielden van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Bekijk ook:


e-max.it: your social media marketing partner