Read our position paper in English
12 juli 2018
Op 12 juli 2018 is een update verschenen van het onderzoeksrapport Kindermarketingbeleid van ongezonde voeding: hoe scoren voedingsmiddelenbedrijven en supermarkten?. Het betreft een herziene versie ten opzichte van de eerdere publicatie op 15 mei 2018. In deze herziene versie is de score van supermarkt Plus herzien voor hun beleid op POS-materiaal. Als gevolg hiervan heeft Plus een hogere score gekregen voor het beleid van POS-materiaal en is de eindscore verhoogd van 1,9 naar 2,9.

Meer dan de helft van de onderzochte bedrijven (33 van de 58) loopt met hun kindermarketingbeleid voor op de regelgeving van de RVV.

Download hier de infographic Nederland schiet tekort in kindermarketingregelgeving voor een samenvatting van het onderzoek (versie juli 2018).
15 mei 2018
Oproep aan Tweede Kamer voor nieuwe en scherpere regelgeving


Op 12 juli 2018 is een update verschenen van het onderzoeksrapport Kindermarketingbeleid van ongezonde voeding: hoe scoren voedingsmiddelenbedrijven en supermarkten? uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo. De inhoud van dit persbericht is hierdoor niet meer actueel. Voor meer informatie leest u het nieuwsbericht van 12 juli 2018)

De Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) loopt ver achter op het kindermarketingbeleid van voedingsmiddelenfabrikanten en supermarkten. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. “Tijd voor landelijke nieuwe en scherpere regelgeving, die het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving voorop stelt!”, stelt Carolien Martens van de Alliantie bij de aanbieding van het onderzoek aan de Tweede Kamer vandaag. Kinderen groeien op in een dik makende omgeving die een ongezond eetpatroon bevordert met overgewicht tot gevolg. Kindermarketing is hier mede-verantwoordelijk voor, door de consumptie van ongezonde voedingsmiddelen bij kinderen te stimuleren.

Onderzoeksbureau Profundo* nam het kindermarketingbeleid van 58 voedingsmiddelenfabrikanten en supermarkten onder de loep. Dit zijn de top-10 grootste fabrikanten van frisdrank, chips, koekjes, ijs, chocolade en suikergoed** en de top-5 supermarkten. Het is voor het eerst dat zoveel bedrijven ondervraagd zijn over hun beleid.

Fabrikanten en supermarkten versus landelijke Reclamecode voor Voedingsmiddelen
Meer dan de helft van de onderzochte bedrijven (32 van de 58) loopt met hun kindermarketingbeleid voor op de regelgeving van de RVV. Het beleid van deze 32 voorlopers is strenger dan de RVV op: mediadragers specifiek gericht op kinderen (zoals tv, radio, bioscoop en print met kinderen als primaire doelgroep), verpakkingen en point-of-sale materiaal (reclame op de winkelvloer zoals winkeldisplays).

Infographic Stopkindermarketing Pagina 1 kopie

Kindermarketing op TV, online, bioscoop en print
De helft van de ondervraagde frisdrank-, chips- en ijsfabrikanten hanteert een totaalverbod op mediadragers specifiek gericht op kinderen onder de 13 jaar. Maar de RVV sluit deze productgroepen niet geheel uit en laat dus kindermarketing voor dit soort ongezonde producten wel toe.

Kindermarketing op verpakkingen en point-of-sale-materiaal
Daarnaast staan veel bedrijven het gebruik van kinderidolen, zelf-ontworpen figuren en marketingactivaties op de verpakking richting kinderen onder de 13 jaar niet toe. De RVV laat dit wel toe. Bijvoorbeeld:
  • - 5 van de 10 ijsfabrikanten hanteren een verbod op het gebruik van kinderidolen, zelf-ontworpen figuren en marketingactivaties op de verpakking.
  • - 7 van de 10 chipsfabrikanten hanteren een verbod op het gebruik van kinderidolen en marketingactivaties.
  • - 5 van de 10 frisdrankfabrikanten staan het gebruik van kinderidolen en marketingactivaties niet toe en één bedrijf alleen als het product voldoet aan de Schijf van Vijf. 6 van deze 10 fabrikanten hanteren een verbod op het gebruik van zelf-ontworpen figuren.
De resultaten van het beleid voor point-of-sale materiaal geven een vergelijkbaar beeld als dat voor de verpakking. Ook hier geldt dat de RVV het gebruik van kinderidolen, zelf-ontworpen figuren en marketingactivaties op point-of-sale materiaal voor dit soort producten wél toelaat.

Kettle Foods is positieve koploper qua beleid, op de voet gevolgd door Coca-Cola Nederland, Concorp, Katja Fassin, Mars en Nestlé. 7 bedrijven lopen achter op de RVV. 19 bedrijven, waaronder 8 van de 10 koekjesfabrikanten, wilden niet meedoen aan het onderzoek en zijn daarmee niet transparant in hun kindermarketingbeleid.

Landelijke nieuwe regelgeving is nodig én mogelijk!
“Het onderzoek toont aan dat de huidige landelijke regelgeving ver achterloopt op de realiteit” aldus Carolien Martens van de Alliantie. “De RVV als normering is volkomen achterhaald en staat daarnaast te ver af van de normering die de overheid aan gezonde voeding stelt. Alleen kindermarketing voor gezonde voedingsmiddelen, die passen binnen de Schijf van Vijf, zou de norm moeten zijn! Wij roepen de Tweede Kamer op nieuwe en scherpere regelgeving in te voeren.”

Download infographic Nederland schiet tekort in kindermarketingregelgeving

overhandigingDe Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is een actief samenwerkingsverband dat de strijd aangaat tegen op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving. 

* Bron: Simons, M. en A. Herder (2018), Kindermarketingbeleid van ongezonde voeding: hoe scoren voedingsmiddelenbedrijven en supermarkten?, Amsterdam, Nederland: Profundo.

** 6 fabrikanten zijn actief in meerdere markten.

Voor meer informatie
Contactpersoon: Brenda Hesselink, persvoorlichter
Telefoonnummer: 06 46 30 72 94
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
26 april 2018
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding verwelkomt de gemeente Meppel als nieuwe partner. Daarmee telt de Alliantie nu 19 partners!

Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Meppel een motie aangenomen om partner te worden van de Alliantie. Op woensdag 25 april 2018 ondertekenden wethouder Gert Stam namens de gemeente, en Mark Wijne van UNICEF Nederland namens de Alliantie, de officiële partnerovereenkomst. Initiatiefnemer en SP raadslid Xander Topma was er bij.

De gemeente Meppel zal zich samen met partners inzetten om op kinderen gerichte marketing van ongezonde voeding te verminderen. Meppel heeft als Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-gemeente al langer aandacht voor dit onderwerp. De buurtsportcoaches van Meppel Actief zijn zeer betrokken bij gezonde voeding en spreken hierover met de lokale ondernemers.

De Alliantie is blij dat Meppel zich aansluit als derde gemeente in Nederland, en eerste gemeente buiten de randstad!

Lees hier het persbericht van de gemeente Meppel.

Meppel AlliantieStopKindermarketing
24 augustus 2017
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding heeft kennisgenomen van de resultaten uit de jaarlijkse monitoring kinderreclame, zoals vandaag gepubliceerd door de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). De Alliantie is positief gestemd over de geconstateerde afname van het aantal overtredingen. Toch is er nog een aantal bedrijven dat zich (wederom) niet aan de zelfopgelegde regels houden. De Alliantie spreekt de verwachting uit naar de FNLI, dat zij deze bedrijven opdraagt deze kindermarketingactiviteiten te staken. Het overnemen van de monitoringsrol door het ministerie van VWS ziet de Alliantie als een terechte ontwikkeling.
16 mei 2017
Politiek en overheid aan zet voor scherpere regelgeving

Kinderen moeten beter beschermd worden tegen kinderreclame voor voedingsmiddelen die buiten de Schijf van Vijf vallen. Dit ziet de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding bevestigd in de uitkomsten van het laatste onderzoek van het Voedingscentrum. Dit onderzoek Kindermarketing - Criteria Reclamecode voor Voedingsmiddelen vergeleken met de Richtlijnen Schijf van Vijf werd vrijdag 12 mei jl. gepubliceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Politiek en overheid zijn nu aan zet om te zorgen voor scherpere regelgeving.

De Alliantie maakt zich er hard voor kinderen te beschermen tegen de kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen. Deze marketing draagt namelijk in belangrijke mate bij aan de dik makende omgeving waarin kinderen opgroeien en beïnvloedt hun voedingspatroon negatief. De huidige regels van de voedingsindustrie laten te veel ruimte voor kindermarketing voor bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs.

De huidige regels omtrent marketing richting kinderen zijn opgesteld door de voedingsindustrie en vastgelegd in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV), zonder steun van de Alliantie. De Alliantie ziet hiaten in de RVV en ziet dit ook terug in de conclusies van het Voedingscentrum:
  • De voedingscriteria van de RVV zijn met name opgesteld voor categorieën van bewerkte producten, die meestal niet in de Schijf van Vijf vallen. Dit betekent dat het niet de voedingsmiddelengroepen zijn die volgens de Gezondheidsraad bijdragen aan het verminderen van ziekterisico.
  • Het betreft voedingsmiddelen die slechts in heel beperkte mate passen in een gezond voedingspatroon.
  • De voedingscriteria bevatten vaak meer zout, suiker en verzadigd vet en minder essentiële voedingsstoffen dan producten die wel in de Schijf van Vijf vallen.
  • Kinderen kunnen beter beschermd worden tegen reclame voor producten die buiten de Schijf van Vijf staan door striktere voedingscriteria in te voeren.
31 maart 2017
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding verwelkomt UNICEF Nederland als nieuwe partner. Met deze aansluiting zal ook de kinderrechtenorganisatie zich inzetten om kinderen te beschermen tegen kindermarketing van suikerrijke en vette voedingsmiddelen.

Floris Italianer, (directeur Hartstichting) namens de Alliantie: “Het maatschappelijk draagvlak voor het werk van de Alliantie groeit en we zijn blij dat nu ook UNICEF Nederland zich bij ons aansluit. UNICEF Nederland staat voor de bescherming van kinderrechten en slaagt er in dit wereldwijd met succes uit te dragen. Samen willen we ervoor zorgen dat de regelgeving omtrent kindermarketing wordt aangescherpt, zodat het promoten van ongezonde producten aan kinderen niet langer is toegestaan.”

De Alliantie is in 2015 opgericht en is een breed samenwerkingsverband van wetenschappers en gezondheids-, consumenten- en maatschappelijke organisaties. Sinds de start hebben onder andere de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, de GGD Amsterdam, Ouders van Waarde en AJN Jeugdartsen Nederland zich aangesloten.

1 op de 7
In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen onder de 13 jaar overgewicht en kinderen worden dagelijks geconfronteerd met uiteenlopende kindermarketinguitingen die ze aanspoort suikerrijke en/of vette producten te eten. “Om overgewicht onder kinderen effectief en blijvend terug te dringen, moeten we dit probleem echt breed oppakken,’ aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland. In het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind staat dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een gezonde omgeving. Samen met de Alliantie wil UNICEF Nederland kindermarketing voor ongezond voedsel hoog op de agenda’s krijgen van overheden, politici en bedrijven.”

Over de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding
De Alliantie maakt zich hard om kinderen te beschermen tegen de kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen. De huidige regels van de voedingsindustrie laten te veel ruimte over voor kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen, zoals frisdrank, chips, koekjes en ijs. De Alliantie wil geen kindermarketing voor voedingsmiddelen die niet passen binnen de Schijf van Vijf.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding heeft nu 18 partners: de AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, de gemeente Amsterdam, de GGD Amsterdam, de gemeente Rotterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, UNICEF Nederland, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.